Feminizm · LGBTIQ

CİNSELLİK MUAMMASI – Hizadan Çıkmaya, Yoldan Sapmaya ve Çıkıntı Olmaya Dair: Kimlik Değil Cinsellik! Tektip Değil Cinsel Çeşitlilik!

Makalenin başlığı queer’in kısaca özetliyor. Queer, LGBTİ ya da heteroseksüellik gibi bir kimlik değil, hatta kimliklere karşı bir duruştur. Tektip cinselliğe karşıcinsel çeşitliliği savunduğu için LGBTİ’ye ve heteroseksüelliğe eşit uzaklıkta durur.

Makale “İnsanlar birbirinden farklıdır.” diye başlıyor. Tuna Erdem, her tür yaşamın temel özelliği olan çeşitliliği cinselliğe de dahil ediyor ve seksin tek bir doğru yolu olmadığını söylüyor. Bu makale ile Tuna Erdem, queer’in ne olup olmadığını, Türkiye’deki eşcinsel mücadelesinin queer anlayışa ters düştüğü ve bu anlayışla örtüştüğü noktaları anlatıyor.

Queer’i 5 temelle açıklayan Erdem, burada karşımıza çıkan sorunları da aktarıyor.

 1. Haz almak iyi, önemli ve gereklidir.
 2. Cinsel tatmin iyi, önemli ve gereklidir.
 3. Cinsel tatminsizlik hem bireysel düzlemde hem de toplumsal düzlemde görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir sorundur. Yarattığı sorunlar, cinsellik alanıyla sınırlı değildir.
  SORUN: Bu aksiyom tek başına makul gelse bile başka ciddi sorunlar gündeme geldiğinde cinsellik listenin sonuna itilebiliyor. Sınıf sorunu, toplumsal cinsiyet sorunu, ırk sorunu gibi konuların yanında cinsellik lüks sayılabiliyor. Fakat belki de, tamamı cinsel tatmine ulaşan bir dünyada etnisite bir problem olmaktan çıkabilirdi.
 4. İnsanlar birbirinden farklıdır. Farklı şeylerden haz alır, farklı şeylerle tatmin olurlar. Birine haz veren şey, başka bir kişiyi rahatsız edebilir.
  SORUN: Ne kadarlık bir farktan söz ediyoruz? Ne kadar farka tahammülümüz var? Tahammül eşiklerimiz ne kadar farklı? Birinin sarışınları sevmesi bizi rahatsız etmezken kendinden 20 yaş küçükleri sevmesi bazılarımızı rahatsız edebilir. Bunun gibi örneklerin ne kadar çoğaltılabileceğini düşününce, cinsel çeşitlilik alanının ne kadar geniş olabileceğini de anlıyoruz.
 5. İnsanlar değişirler. Hayatının bir döneminde insana haz veren ve/ya tatmin eden şeyler, hayatının başka bir döneminde artık haz vermeyebilir. Dahası, hayatının bir döneminde insanı rahatsız eden şeyler, başka bir döneminde ona haz vermeye başlayabilir, ya da tam tersi.
  SORUN: Değişebilirlik tercihlerin gelip geçici, yani önemsiz olduğunun düşünülmesine yol açabilir. Bu da beraberinde küçümseme ve görmezden gelmeyi getirir. Cinselliğin değişmez olarak görülmesihayatımızdaki yerinin de azalmasına neden olur. Cinselliğin canlı tutulmaması da 3. maddede bahsedilen cinsel tatminsizliğe yol açar.

Queer, heteroseksüelliğe değil, heteronormatif düzene karşıdır. Eşcinsel arzu, alenen pratiğe dökülmediği sürece hizayı bozmaz, yani queer olmaz. Hiza sadece ilişkide olduğumuz kişilerle bir kol boyu mesafede olmayı reddettiğimizde bozulur.

Queer siyasetin öznesi eşcinsellik değil, cinselliktir. Queer, kimlik politikalarına karşıdır çünkü bu politikalar değişebilirlik aksiyomuna karşıdır ve LGBT’nin “tercih değil, yönelim” söylemine karşı “Velev ki tercih” diyebilir. Çünkü özcülüğü ve aynılık söylemini reddeder.Queer doğuştan gelen farklılıklar üzerine kurulu olan feminizm ile de çelişir. Egemen kültüre kabul edilmeyi ve onunla bütünleşmeyi asimile olmamak için tercih etmez. Queer dışarıda olmaktan memnundur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s