Feminizm

Feminizmin Öznesi Kimdir?

Meltem Ahıska, Nükhet Sirman ve Gülnur Savran’ın konuşmacı olarak katıldığı “Feminizmin Öznesi Kimdir?” başlıklı tartışmayı moderatör olarak bulunan Gülnur Elçik şu soruyla açıyor: Tarihsel olarak kurulmuş olduğunu iddia ettiğiniz bir kategoriden yola çıkarak kategorileri yıkabilir miyiz ya da tam tersine yeniden üretmiş mi oluruz? Meltem Ahıska’ya göre feminizmin öznesi en basit ifadeyle “feministleşmiş kadınlar”dır. Ancak… Continue reading Feminizmin Öznesi Kimdir?