Sanat

Terminatör Serisi Üzerinden Feminizmin İzini Sürmek

1984’ten beri bilmem kaç farklı jenerasyonun hayatına girmeyi başaran bir film Terminatör. Serinin tüm filmlerini yaklaşık bir hafta içinde arka arkaya izledim (çünkü yeni filmi sinemada izlemeden önce seriyi tamamlamak istedim). Her filmde değişen kadın profili çok ilgi çekici geldi. En son filmi sinemada gördükten sonra, artık bu konuda bir şeyler yazmalıyım dedim. Her bir… Continue reading Terminatör Serisi Üzerinden Feminizmin İzini Sürmek

Feminizm · Sanat

“Cüce”de Metaforlar ve Ana Tanrıça İzleri

“Yok hayır ana rahmini anımsatmak istemiyorsun şimdi kimselere ne de anımsatmak PRİ-MA’yı” (“Cüce”, s. 54) Pek çok yazın tekniğini bir arada kullanan Leyla Erbil, “Cüce” adlı kitabında kadın öykülerini çok sesli bir dille anlatıyor. Gerçekçi bir kaotik dille kaleme alınan eser, bir insanın düşünceleri gibi konudan konuya atlıyor. Kitap, farklı özellikleriyle de bu sabit olmama… Continue reading “Cüce”de Metaforlar ve Ana Tanrıça İzleri

Feminizm

Hukuk Bağlamında Eşitlik ve Heteronormativite

İster heteroseksüel olsun ister eşcinsel tüm ilişkilerde bir güç eşitsizliği vardır. Yine de heteroseksüelliğin tam anlamıyla kültürel ve toplumsal olarak cinsiyetler arası bir güç dağılımı üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. İkinci Dalga Feminizm işte, bu güçler dengesizliğini odağına alır. Hukuk bazen iki kişi arasındaki ticari olmayan ilişkilerde çıkmaza girebiliyor. Ticari olamayan ilişkilere ticari konular dahil edildiğinde ise işler… Continue reading Hukuk Bağlamında Eşitlik ve Heteronormativite

Feminizm

Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Neleri Değiştirmek İstiyor?

“Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Neleri Değiştirmek İstiyor?”, Yazar: Serpil Çakır Üç bölümden oluşan makalenin ilk bölümünde sosyal bilimlerde feminist metot, metodoloji ve epistomolojinin yolunu açan gelişmeler, ikincisinde feminist bilimcilerin geleneksellerin bilimi eleştirdiği noktalar ve sonuncusunda ise feminist araştırma sürecinin ne olduğu açıklanır. Kadının araştırmalarının kadınların kendileri için ve kendileri adına bilgi teorisi üretirken… Continue reading Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Neleri Değiştirmek İstiyor?

Feminizm

Medyaya Yansıyan Kadın Cinayetlerinin Haritalanması

Hemen her gün en az bir kadının öldürüldüğü, üçüncü sayfa haberi olarak gündemden hızla düştüğü Türkiye’de kadın cinayetleri konusundaki resmi veriler de maalesef birbirini tutmuyor. Kurumların şeffaf olmayan bu tutumu nedeniyle bağımsız medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince takip edilen kadın cinayetlerine yönelik detaylı veri çalışmalarının, bu alanda çözüm üretme ve politika oluşturmaya katkısı yadsınamaz.kadincinayetleri.org… Continue reading Medyaya Yansıyan Kadın Cinayetlerinin Haritalanması

Feminizm

Feminist Araştırmalar İçin Bir Metodolojiye Doğru

Makale Özeti: “Feminist Araştırmalar İçin Bir Metodolojiye Doğru”, Yazar: Maria Mies Ataerkilliğe ve cinsiyetçiliğe karşı yükselen isyan ve sınıfsal sömürüler ile kadınların sömürüsü gerektiği şekilde ilişkilendirilememektedir. Analiz ve amaç konusundaki eksiklikler feminist araştırma ve teorik çalışmaların önemini arttırmıştır. Kadın çalışmaları neredeyse tüm disiplinlerde ve çağlar boyunca ortaya konan çalışmaların erkek merkezci olması problemiyle karşı karşıyadır.… Continue reading Feminist Araştırmalar İçin Bir Metodolojiye Doğru

Feminizm

Feminizmin Öznesi Kimdir?

Meltem Ahıska, Nükhet Sirman ve Gülnur Savran’ın konuşmacı olarak katıldığı “Feminizmin Öznesi Kimdir?” başlıklı tartışmayı moderatör olarak bulunan Gülnur Elçik şu soruyla açıyor: Tarihsel olarak kurulmuş olduğunu iddia ettiğiniz bir kategoriden yola çıkarak kategorileri yıkabilir miyiz ya da tam tersine yeniden üretmiş mi oluruz? Meltem Ahıska’ya göre feminizmin öznesi en basit ifadeyle “feministleşmiş kadınlar”dır. Ancak… Continue reading Feminizmin Öznesi Kimdir?

Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet Nedir, Ne Değildir?

Toplumsal cinsiyet kadın erkek tanımlarının sosyal olarak belirlenmesi olarak özetlenebilir ve biyolojik cinsiyetlerle karıştırılmamalıdır. Toplumsal cinsiyet kadına ve erkeğe toplum tarafından atanan roller ve hatta beklentilerdir. Bu özellikleri toplum genellikle hem halk arasında hem de özel hayatta görmeyi isteyebilir. Bireyleri cinsiyetleri üzerinden karakterize eder, sınıflandırır. Bireylerin ilgi alanlarından tutun da evdeki görev dağılımına kadar uzun… Continue reading Toplumsal Cinsiyet Nedir, Ne Değildir?

Feminizm

Sokağa Dökülmek: Taleplerimizi neden olaysız şekilde belirtmiyoruz?

Sokağa dökülmek içimizdeki öfkeyi halka açarak devam eden şiddetin sonlanmasını talep eder. Sokaklardayız çünkü istediğimiz hayatı yaşamıyoruz. Ve istediğimiz hayatı yaşamak için ısrar ediyoruz. Sokağa dökülürken biliyoruz negatif eleştirecek olanların kafasından geçenleri. Mücadelemize haklı bulacak insanlar olacağı gibi duygusal ya da fiziksel şiddete maruz kalacağımızı da biliyoruz. Kendi içine kapalı bir mücadelenin hızımızı keseceğini de… Continue reading Sokağa Dökülmek: Taleplerimizi neden olaysız şekilde belirtmiyoruz?

Feminizm

“Kadınlar, kadınlarımız…” Ya bi git!

Bu ülkede biz duygusallığa hayranız. Nasıl aşk doluluk, nasıl bir duygu yükü belli değil. Öyle bir severiz ki biz, sevdiğimizi sahiplenir ve kimselere vermeyiz. Onu hep koruruz. “Hey, dostum. Sakin ol ve o penisi yere bırak” Son zamanlarda popüler diyebileceğimiz bir konu oldu kadın hakları. Her yerde o biçim erkekliği kötüleyen bu biçim erkekler eyleme gelmek… Continue reading “Kadınlar, kadınlarımız…” Ya bi git!